Chiết xuất từ tảo có tác dụng hạn chế tác hại của Covid-19