Hiệu quả của chiết xuất Phycocyanin trong nông nghiệp theo chiều dọc